IPB

Предлог нових чланова УО

04. октобра 2018.

[:sr]

Током прве седмице октобра, на Институту за физику у Београду одржане су две узастопне ванредне седнице Научног већа – у уторак, 2. октобра, а потом у четвртак, 4. октобра 2018. године.

На овим седницама, на основу позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја, чланови Научног већа су донели одлуку којом предлажу три члана Управног одбора Института из редова истраживача у звању научни саветник, будући да садашњем саставу Управног одбора ускоро истиче мандат.

Након конструктивне дискусије и гласања, Научно веће Института за физику у Београду је донело одлуку да се за чланове Управног одбора предложе:

  1. др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник
  2. др Александар Белић, научни саветник
  3. др Лидија Живковић, научни саветник

По окончању седнице, а у складу са процедуром, Научно веће је упитило допис Министарству са предлогом за именовање нових чланова.

Управни одбор Института има укупно седам чланова, при чему преостала четири члана предлаже Министарство. На основу предлога Научног већа и Министарства, одлуку о постављењу Управног одбора доноси Влада Републике Србије. Тренутни председник Управног одбора је академик Ђорђе Шијачки.

Фото: Снимак Института дроном из ваздуха – Two Tech Solutions[:]