IPB

Споразуми са сродним институцијама

14. августа 2018.

[:sr]Током претходних недеља Институт за физику у Београду, као институт од националног значаја, склопио је више споразума о сарадњи.

Институт је тако са Природно-математичким факултетом Универзитета у Новом Саду, закључио споразум о сарадњи како би две блиске институтције – које већ негују дугогодишњу сарадњу – реализацију научне, технолошке, образовне и друге сарадње од заједничког интереса, учинили ефикаснијом.

Према овом споразуму, међусобна сарадња ће се остваривати кроз следеће активности:

  • организација и реализација курсева из наставно-научних области које су од значаја за подизање квалитета знања и стицања додатних комептенција запослених на Институту и на Факултету;
  • индивидуално и институционално учешће у припреми и реализацији пројеката од заједничког интереса;
  • заједнички наступ у популаризацији образовања и истраживања области од заједничког интереса;
  • ангажовање и повезивање постојећих кадрова у правцу развоја и примењивања нових знања ради успешне сарадње са другим сродним институцијама у земљи и иностранству.

Осим тога, Институт за физику у Београду је склопио споразум о сарадњи са Институтом за општу и физичку хемију у Београду, истраживачко-развојним институтом који се више од пола века бави истраживањима у области физичке хемије, хемије, хемијске технологије и заштите животне средине.

Сарадња две установе остварује се између осталог кроз индивидуално и институционално учешће у припреми и реализацији пројеката од заједничког интереса, као и ангажовање и повезивање постојећих кадрова у правцу развоја и примењивања нових знања ради успешне сарадње са другим сродним институцијама у земљи и иностранству. Споразум такође подразумева и заједничко коришћење опреме, простора и библиотечког фонда, заједнички наступ према трећим лицима у привреди, организацију наставе и курсева, као и заједнички наступ у популаризацији образовања.

Институт за физику у Београду је такође започео сарадњу са оближњим Институтом за примену нулкеарне енергије (ИНЕП) из Земуна, организујући две посете ИНЕП-у као и започињање сарадње у области животне средине и комуникација.

 [:]