IPB

Избор и именовање директора

15. марта 2018.

[:sr]

У складу са члановима 56. и 56а. Закона о научноистраживачкој делатности (“Сл. Гласник РС”, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015) и чл. 23. Статута Института за физику

 УПРАВНИ ОДБОР

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

За избор и именовање

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Института од националног значаја за Републику Србију

Поред општих услова предвиђених Законом о научноистраживачкој делатности, директор Института треба да испуњава и следеће посебне услове:

  • да је истраживач у звању научног саветника или редовног професора универзитета, компетентан за научну област којом се Институт бави;
  • да има способност и искуство у планирању и организовању научноистраживачког рада из укупне делатности Института;
  • да поседује стручне и административне компетенције потребне за руковођење институцијом која обавља истраживања од приоритетног значаја за научни, образовни, културни и укупни друштвено-економски развој Републике Србије.

Кандидат за директора треба да приложи следећа документа:

  • пријаву на конкурс;
  • уверење о држављанству;
  • уверење да није осуђиван;
  • уверење о избору у звање научног саветника или редовног професора;
  • стручну биографију са посебним освртом на организационо искуство кандидата;
  • програм и план рада Института за мандатни период.

Директор се именује на период од четири године.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у средству јавног информисања. Непотпуне или неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве доставити на адресу: ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ; Институт од националног значаја за Републику Србију; Прегревица 118, 11080 Београд (Земун)

Оглас по овом конкурсу Управног одбора Института објављен је у дневном листу „Политика“, у издању од четвртка, 15. марта 2018. године.

Погледајте ОГЛАС.

[:]