IPB

Сава Милошевић (1940-2020)

06. јула 2020.

Сава Милошевић, професор Физичког факултета у пензији, преминуо је у јулу 2020. године у осамдесетој години живота. Остао је упамћен као један од најбољих предавача на Физичком факултету, а његови некадашњи студенти као најзначајнија издвајају Милошевићева предавања из предмета Статистичка физика и Квантна статисичка физика.

Рођен је у Београду 1940. године, где је дипломирао на Природно-математичком факултету 1964. године као најбољи студент своје генерације, а исте године се запослио на Институту за физику у Београду. Постдипломске студије је наставио на истом факултету на смеру Теоријска физика, а магистрирао је 1966. године одбранивши рад „Израчунавање једноелектронског потенцијала кристала алуминијума“.

Докторирао је 1971. на Масачусетском институту за технологију, одбранивши докторску тезу под називом „Једначина стања у близини критичне тачке и неки други аспекти кооперативних појава код модела феромагнетних система“.

Како се наводи у биографији, професор Милошевић је значајно допринео развоју савремене статистичке физике и физике кондензованих материјала у Србији. Комбиновао је знања стечена на МИТ са традицијом теоријске физике која је постојала у Београду и тако унео свежину у ову научну област седамдесетих година прошлог века.

Од 1970. године радио је на Катедри за физику Природно-математичког факултета у Београду где је држао више курсева студентима различитих смерова. Некадашњи студенти и сарадници професора Милошевића сада су професори и истраживачи на значајним универзитетима широм света.

Професор Сава Милошевић био је члан Научног већа Инстиута за физику у Београду, председник Комисије за организовање градских и републичких такмичења из физике, члан Америчког физичког друштва, члан Одбора за физичко-хемијске науке Српске академије наука и уметности.