IPB

Тијана Милићевић

11. децембра 2018.

Наша колегиница Тијана Милићевић, истраживач сарадник Лабораторије за физику животне средине у понедељак, 3. децембра 2018. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду одбранила је докторску дисертацију под насловом: „An integrated approach to the investigation of potentially toxic elements and magnetic particles in the soil−plant−air system: bioavailability and biomonitoring“ (Интегрисани приступ истраживању потенцијално токсичних елемената и магнетних честица у систему земљиште-биљка-ваздух: биодоступност и
биомониторинг).

Комисија је била у саставу: др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета
Универзитета у Београду, ментор, др Мира Аничић Урошевић, виши научни сарадник Института за физику
Универзитета у Београду, ментор, др Дубравка Релић, доцент Хемијског факултета Универзтета у Београду, др Владимир Бешкоски, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, др Гордана Вуковић, научни сарадник Института за физику Универзитета у Београду, и проф. др Роланд Самсон, професор Универзитета у Антверпену,
Белгија (Department of Bioscience Engineering, University of Antwerp).

Честитамо!