IPB

Дејан Симић

28. септембра 2018.

[:sr]

Наш колега Дејан Симић у среду, 26. септембра 2018. године на Физичком факултету Универзитета у Београду одбранио је своју докторску дисертацију под насловом: „Лавлокова гравитација са торзијом: егзактна решења, канонска и холографска структура“.

Др Симићев ментор био је руководилац Групе за гравитацију, честице и поља Института за физику у Београду, др Бранислав Цветковић.

Честитамо![:]