IPB

Бојан Стојадиновић

29. септембра 2018.

[:sr]

Наш колега Бојан Стојадиновић у петак, 28. септембра 2018. године на Физичком факултету Универзитета у Београду одбранио је своју докторску дисертацију „Утицај 4f допаната на мултифероичне особине BiFeO3 наноструктура“.

Његов ментор била је др Зорана Дохчевић-Митровић, руководилац Лабораторија за физику нано-композитних структура и биовибрациону спектроскопију Института за физику у Београду.

Честитамо!

 [:]