IPB

План за управљање заштитом животне средине и умањење социјалних утицаја у оквиру пројекта lonCleanTech

19. априла 2023.

Институт за физику у Београду доставља на јавни увид јавности елаборат Плана за управљање заштитом животне средине и умањење социјалних утицаја пројекта: Elimination of respirable airborne particles, microplastics, microorganisms, and VOCs by ionization of indoor air and filtration systems: comprehensive investigation for reliable technological answers и позива на јавну расправу сва заинтересована лица. Пројекат је конкурисао и прихваћен за финансирање од стране Фонда за науку у оквиру позива Зелени програм сарадње науке и привреде.

Све примедбе, сугестије и мишљења релевантна за израду овог документа могу се поднети на електронску пошту руководиоца пројекта: kolarz@ipb.ac.rs

Јавне консултације и презентација нацрта плана биће одржане 26.04.2023. године, са почетком у 12:00 часова путем апликације ZOOM. Лица заинтересована за учествовање у јавној расправи ће добити линк по захтеву послатом на маил руководиоцу пројекта.

Пројекат је конкурисао и прихваћен за финансирање од стране Фонда за науку у оквиру позива Зелени програм сарадње науке и привреде.

План за управљање заштите животне средине и умњење социјалних утицаја