IPB

Владимир Вељић

07. октобра 2019.

Наш колега Владимир Вељић одбранио је у петак, 04. октобра 2019. године, на Физичком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Квантна кинетичка теорија за ултрахладне диполне Ферми Гасове“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Антун Балаж, др Ивана Васић, проф. др Милан Дамњановић и проф. др Милан Кнежевић.

Честитамо!

Фотографије: SCL