IPB

Вилем Виктор ван Гервен

31. децембра 2020.

Наш колега Вилем Виктор ван Гервен одбранио је у среду, 30. децембра 2020. године на Физичком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Магнетне нечистоће у суперпроводницима: стања унутар енергијског процепа у квантним тачкама и ефекти периодичних локалних момената“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Дарко Танасковић, проф. др Ђорђе Спасојевић, доц. др Зорица Поповић и др Антун Балаж. Ментор је др Дарко Танасковић.

Честитамо!