IPB

Никола Веселиновић

02. јула 2018.

[:sr]

Наш колега Никола Веселиновић у петак, 29. јуна 2018. године на Физичком факултету Универзитета у Београду одбранио је своју докторску дисертацију под називом „Реализација детекторског система у подземној лабораторији за
изучавање соларне модулације космичког зрачења у хелиосфери“.

Комисија за одбрану докторске дисертације кандидата је била у саставу: др Александар Драгић, проф. др Јован Пузовић и проф. др Марија Димитријевић-Ћирић.

Честитамо!

 [:]