IPB

Мирјана Мићевић

18. октобра 2023.

Наша колегиница Мирјана Мићевић одбранила је у уторак, 26. септембра 2023. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Ефекти наночестица CeO2 и ZnO на туморске (HeLa) и нетрансформисане (MRC-5) ћелије in vitro проучавани вибрационом спектроскопијом и микроскопијом на бази атомских сила“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: проф. др Душанка Савић-Павићевић (Биолошки факултет Универзитета у Београду), проф. др Марко Даковић (Факултет за физичку
хемију Универзитета у Београду) и др Зорана Дохчевић-Митровић (Институт за физику у Београду). Ментори су др Соња Ашкрабић (Институт за физику у Београду) и проф. др Горан Брајушковић (Биолошки факултет Универзитета у Београду).

Честитамо!