IPB

Марко Опачић

11. јуна 2018.

[:sr]

Наш колега Марко Опачић докторирао је 8. јуна са темом „Раздвајање фаза на наноскали у суперпроводницима на бази гвожђа коришћењем Раманове спектроскопије“.

Тема, урађена у оквиру истраживања у Центру за чврсто стање и нове материјале Института, односи се на вибрационе особине материјала из групе суперпроводника на бази гвожђа и нискодимензионалних магнетних материјала.

Честитамо!

[:]