IPB

Јелена Митрић

25. фебруара 2021.

Наша колегиница Јелена Митрић одбранила је у среду, 24. фебруара 2021. године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Структурна и оптичка својства полупроводничких наноматеријала: гадолинијум-цирконата и итријум-ванадата допираних еуропијумом, кадмијум-телурида и цинк-оксида модификованог рутенијумовим комплексима“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Славко Ментус, др Игор Пашти, др Јелена Трајић. Ментори су др Ивана Стојковић Симатовић и др Небојша Ромчевић.

Честитамо!