IPB

Јасна Вујин

02. октобра 2023.

Наша колегиница Јасна Вујин одбранила је у уторак, 26. септембра 2023. године, на Факултету за физичу хемију Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Физичкохемијска карактеризација хетероструктура дводимензионалних материјала (графен, волфрам-дисулфид) и биолошких молекула (цистеин, 1, 2 дипалмитоли-sn-глицеро-3-фосфохолин)“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Немања Гаврилов, др Ана Доброта и др Ивана Милошевић. Ментори су др Радмила Панајотовић (Институт за физику у Београду) и др Игор Пашти (Факултет за физичку хемију).

Честитамо!