IPB

Душан Вудраговић

31. децембра 2019.

Наш колега Душан Вудраговић одбранио је 24. децембра 2019. године, на Физичком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Фарадејеви таласи у ултрахладним диполним Бозе гасовима“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Антун Балаж, проф. др Милан Дамњановић, проф. др Милан Кнежевић и др Ивана Васић.

Честитамо!