IPB

Четири центра изузетних вредности

05. марта 2019.

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја реакредитовао је сва четири постојећа центра изузетних вредности Института за физику у Београду.

Према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у Србији је акредитовано укупно 16 центара изузетних вредности који су овај статус стекли испуњавањем специфичних услова – то су истраживачки центри који су остварили врхунске и међународно признате научне и стручне резултате и на основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу.

Одбор за акредитацију је утврдио да центри Института за физику у Београду испуњавају услове из Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности, као и Правилника о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности , научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности.

Реакредитовани центри Института за физику у Београду су:

  • ЦЕНТАР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА

(Руководилац: др Антун Балаж)

  • ЦЕНТАР ЗА ФОТОНИКУ

(Руководилац: др Бранислав Јеленковић)

  • ЦЕНТАР ЗА НЕРАВНОТЕЖНЕ ПРОЦЕСЕ

(Руководилац: академик Зоран Љ. Петровић

  • ЦЕНТАР ЗА ФИЗИКУ ЧВРСТОГ СТАЊА И НОВЕ МАТЕРИЈАЛЕ

(Руководилац: академик Зоран Поповић)

Више о нашим центрима изузетних вредности