IPB

Споразум о сарадњи са Институтом за упоредно право

21. фебруара 2023.

Институт за физику наставља са ширењем мреже партнерских организација. У уторак, 21. фебруара 2023. године, потписан је споразум о сарадњи Института за физику и Института за упоредно право. Споразум су, након састанка две делегације, потписали директори два института.

Директор Института за упоредно право, др Владимир Чоловић, исказао је задовољство због отворене сарадње и упознао домаћине са радом институције која има дугу традицију и запошљава тридесетак истраживача. Мада у Србији постоји низ НИО које се на неки начин баве правом, Институт за упоредно право је једина установа која је искључиво посвећена правној науци.

Са друге стране, директор Института за физику, др Александар Богојевић, указао је на значај већег повезивања институција и нужност jaчања мултидисциплинарног приступа у истраживањима. Мада на први поглед физика и право имају врло удаљене истраживачке теме, директор је подсетио на разна поља где две институције могу једна другој да помогну и једна другу узајамно ојачају.

Истраживачи из Института за упоредно право подсетили су, такође, на области где се право и физика додирују као што је право у вештачкој интелигенцији. Две делегације су разговарале и о питањима патентног права и другим правним аспектима трансфера технологија.

Током састанка је усвојен термин „трансдисциплинарне“ сарадње, а заједнички закључак и физичара и правника јесте да простора за сарадњу не само да има, него да је број заједничких тема неочекивано велики.

Договорено је да се даље анализира могућност сарадње два института у припреми и реализацији домаћих и међународних пројеката, као и у организацији заједничких научних скупова и трибина.