IPB

25. јула 2023.

Институт за физику донео је нови Правилник о реализацији пројеката који ће значајно допринети унапређењу рада истраживача и Института.

Овим Правилником уређене су процедуре и правила управљања и учествовања у свим врстама пројеката, почев од потписивања уговора, односно споразума, закључно са усвајањем завршног извештаја о реализацији и коначном исплатом од стране финансијера. Правилником су тако ближе су одређени бројни сегменти као што су финансијско управљање пројектима, директни и индиректни трошкови, накнаде, службена путовања, набавке, извештавање и друго.

Институт за физику већ две деценије успешно негује праксу учешћа у компетитивним домаћим и међународним пројектима по чему је препознатљив у домаћој и европској науци. По броју пројеката које освајају истраживачи, Институт спада у водеће институције у земљи.

Јасне, транспарентне и једноставне процедуре утврђене новим Правилником додатно ће унапредити овај важан сегмент рада истраживача и саме институције.