IPB

Јавни позив за ангажовање службеника за међународне пословне везе на пројекту SAIGE

11. августа 2023.

Институт за физику у Београду у оквиру Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE), обављује јавни позив за ангажовање службеника за међународне пословне везе на Пројекту SAIGE.

Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва – SAIGE подржава научну заједницу кроз програме финансирања науке и истраживања и иновативних привредних друштава у раној фази развоја и раста кроз Програм акцелерације. Пројекат подржава и унапређивање капацитета и рада научноистраживачких организација – института.

Рок за достављање понуда: 18. август 2023. до 16 часова

Опис посла: Институт за физику у Београду тражи изузетно мотивисану особу са богатим искуством да се придружи нашем тиму као Службеник за међународну пословну везу. Основни циљ ове улоге је успостављање и јачање веза између Института за физику и међународних пословних лидера и инвеститора у Израелу и Србији. Службеник за међународну пословну везу ће имати кључну улогу у подстицању нових веза и отварању нових тржишта за Институт за физику.

Трајање уговора: уговор о привременим и повременим пословима закључује се на највише 120 радних дана у календарској години.

Место обављања посла: Рад на даљину

Услови које кандидат мора да испуњава

  • стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на мастер академским студијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова,
  • најмање 10 година радног искуства у струци;
  • знање енглеског језика-напредни ниво писање и говор;
  • познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel).

Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани на интервју.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи

Пријаве се подносе на електронску адресу: kabinet@ipb.ac.rs, са назнаком „За јавни позив за ангажовање консултанта у оквиру пројекта SAIGE“.

Пријава кандидата мора да садржи: име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон; податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања и податке о радном искуству.

Кандидат мора потписати и доставити „Изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка“ и објавити на интернет презентацији Института за физику (Формулар изјаве о сагласности)

Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Детаљније о позиву можете видети овде.