IPB

Вештачка интелигенција кроз АТЛАС

18. јула 2020.

Група истраживача са Института за физику у Београду учествује у једном од 12 пројеката у области вештачке интелигенције за које је, од 70 пријављених предлога, Фонд за науку Републике Србије одобрио финансирање. Наиме, након више месеци дуге процедуре, Фонд је у јулу 2020. године објавио коначну ранг листу пројеката који ће се финансирати у оквиру Програма за развој пројеката у области вештачке интелигенције. Међу њима се нашао и пројекат АТЛАС на коме су ангажовани истраживачи Института за физику у Београду заједно са својим колегама са Универзитета Сингидунум.

Пројекат АТЛАС, што је акроним од пуног назива Artificial Intelligence Theoretical Foundations for Advanced Spatio-Temporal Modelling of Data and Processes, обухвата како теоријска истраживања у овој динамичној дисциплини, тако и њену примену, пре свега у области заштите животне средине. Руководилац пројекта је проф. др Ендре Пап са Универзитета Сингидунум, а тим са Института који предводи др Андреја Стојић, чине и др Димитрије Малетић, др Душан Вудраговић, др Гордана Јовановић, др Мирјана Перишић, др Марија Митровић Данкулов и Ана Вранић.

Програм за развој пројеката у области вештачке интелигенције је други велики позив Фонда за науку, након програма ПРОМИС у оквиру кога су истраживачи са Института за физику успели да освоје чак четири пројекта. Поред снажне конкуренције, учешће у програму посвећеном вештачкој интелигенцији било је отежано за истраживаче са Института за физику због необичног, формалног захтева да у називу објављених научних публикација дословно мора писати „вештачка интелигенција“.

Међутим, као и сви други светски центри за истраживање у физици и сродним областима, Институт за физику у Београду негује и истраживања у области вештачке интелигенције, посебно у домену машинског учења, за шта поседује и инфраструктурне и људске капацитете. Како кажу у тиму АТЛАС, оваква, по природи мултидисциплинарна истраживања данас се одвијају кроз сарадњу са другим истраживачким организацијама. Управо то је и довело до покретања пројекта који је плод дуге и плодне сарадње Института са Универзитетом Сингидунум на овом пољу.

Према речима члана тима пројекта АТЛАС, др Андреје Стојића из Института за физику, очекује се да пројекат „на своја плећа постави неба која ће науку изместити иза постојећих хоризоната“, чиме алудира на грчког титана са којим дели име. Основна идеја пројекта заснована је управо на питању на који начин и у ком капацитету вештачка интелигенција може допринети трансформацији хоризонта знања.

Посебан фокус је на питањима из области животне средине, за коју др Стојић тврди да је врло комплексан систем, а проблеме и изазове представљају квалитет података, њихова анализа и интерпретација, али и неразумевање повезаности различитих фактора овог система. Улога вештачке интелигенције у дисциплинама које се континуирано обогаћују подацима, биће све већа, а др Стојић објашњава да су подаци из области животне средине одавно стекли статус „великих података“ (Big Data), али да никада нису тако третирани.

Задатак пројеката АТЛАС је да ојача капацитете за прикупљање, анализу и тумачење података који су јавно доступни, а затим да понуди и основу за будуће планирање и креирање политика. Како чланови тима са Института наводе, три основна циља овог пројекта су: развој нових теоријских основа вештачке интелигенције, развој јавно доступне веб платформе која може послужити у истраживањима из различитих области и верификација развијених метода кроз анализу стања квалитета ваздуха на глобалном нивоу.

Истраживачи са Института за физику у Београду ће учествовати у свим фазама пројекта, односно у развоју метода, валидацији и развоју платформе АТЛАС. Док ће истраживачи са Универзитета Сингидунум водити главну реч у развоју метода, тим са Института ће ту улогу имати у интерпретацији резултата из области загађења ваздуха и валидацији. Платофрма на чијем ће развоју радити оба тима, биће имплементирана на суперкомпјутеру Парадокс (на слици), инсталацији у Центру за изучавање комплексних система на Институту физику у Београду.

У оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције Фонда за науку одобрено је 6 пројеката из основних истраживања (међу којима је и пројекат АТЛАС) и 6 пројеката из примењених истраживања. Средства су додељена тимовима из Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца.

Коначна ранг листа Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције

Фотографија: Бојан Џодан – Центар за изучавање комплексних система ИПБ[