IPB

Четири истраживача Института освојила грантове ПРОМИС

03. марта 2020.

На коначној листи младих истраживача којима је одобрено финансирање у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), налазе се чак четири научника са Института за физику у Београду.

Према броју освојених грантова Институт је најсупешнија истраживачка установа у Београду, а у Србији заузима друго место, иза Природно-математичког факултета у Новом Саду чији су истраживачи са различитих департмана конкурисали под једним именом. Укупна одобрена средства, збирно за сва четири гранта истраживачима са Института већа су од 788.000 евра.

Истраживачи из целе Србије који су докторирали у претходних 10 година за овај програм конкурисали су са предлозима 585 пројеката, а на коначној листи оних којима је одобрено финансирање нашло их се 59. Истраживачи са Института који су освојили грантове су др Јакша Вучићевић, др Горан Исић, др Александар Крмпот и др Ненад Лазаревић.

Грантове додељује Фонд за науку Републике Србије и овај позив за младе истраживаче први је који је оа установа за финансирање науке до сада организовала. Евалуација пројеката се одвијала у две фазе. У првој су пројекте по критеријумима изврсности, утицаја и реализације оцењивали рецензенти, а затим је пројекте који су испунили прописане услове у другој фази по истим критеријумима оцењивао Програмски одбор.

Међу 59 пројеката чије је финансирање одобрено, налази се 26 из области природно-математичких, 11 из научно-технолошких, 8 из медицинских, 9 из биотехничких и 5 из друштвених и хуманистичких наука. Међу научно-истраживачким организацијама чији су пројекти прошли све фазе конкурса, налази се 28 факултета и 31 институт.

Руководилац пројекта Hemoglobin/based Spectroscopy and Nonlinear Imaging of Erthrtocytes and their Membranes as Emerging Diagnostic Tool је др Александар Крмпот, виши научни сарадник и  руководилац Лабораторије за биофизику.

 Пројектом Cold Atoms, Hubbard Model and Holography: Key to Strange Metals руководи др Јакша Вучићевић, научни сарадник из Лабораторије за примену рачунара у науци.

Др Горан Исић, виши научни сарадник из Лабораторије за графен, друге 2D материјале и уређене наноструктуре, руководи пројектом Nanometar Thin Photovoltaics Based on Plasmonically Enhanced Van Der Waals Heterostructures.

Руководилац пројекта Strain Effects in Iron Chalcogenide Superconductors је др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник из Лабораторије за чврсто стање.

Коначна ранг листа пројеката одобрених за финансирање