USLUGE MERENJA I ETALONIRANJA

Laboratorije Instituta za fiziku pružaju usluge etaloniranja, merenja i kalibracije mernih instrumenata. Naime, zahvaljujući istraživačkim kadrovima sa velikim iskustvom i savremenoj opremi koja ima sledivost merenja do etalona visoke tačnosti, pojedine laboratorije Instituta su osposobljene za razne vrste preciznih merenja od kojih su neka i akreditovana.

OPTIČKA METROLOGIJA

Laboratorija za optičku metrologiju vrši:

1. Etaloniranje luksmetara (Akreditovana)
2. Etaloniranje luminansmetara (Akreditovana)
3. Merenje intenziteta lampi UVA zračenja
4. Merenje intenziteta zračenja UVBC lampi – metoda u pripremi
5. Kalibraciju UVA merača
6. Merenje spektralne refleksije – metoda u pripremi
7. Merenje SRI
8. Merenje koordinata boje – metoda u pripremi
9. Merenje talasne dužine laserskog zračenja
10. Merenje snage laserskog zračenja
11. Merenje energije laserskog zračenja – metoda u pripremi

Više informacija se može naći na sajtu:

www.oml.ipb.ac.rs

Kontakt:

oml@ipb.ac.rs

064/144-6152

LABORATORIJA ZA OPTOELEKTRONIKU

Laboratorija za optoelektroniku se bavi etaloniranjem fiber optičkih mernih instrumenata: monomodnih optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) i fiber optičkih merila snage, na dve talasne dužine: 1310 nm i 1550 nm.

Optički reflektometri u vremenskom domenu (OTDR), monomodni, 3 metode:

koordinata rastojanja
relativno slabljenje
refleksivnost
Fiber optička merila snage, monomodna, 2 metode:

apsolutna snaga
nelinearnost
Više informacija se može naći na sajtu:

http://www.optolab.ipb.ac.rs

Kontakt:

optolab@ipb.ac.rs

telefon: 064/247-2404

 

CENOVNIK USLUGA