Специјализоване обуке

Као први институт од националног значаја за Републику Србију, Институт за физику у Београду већ низ година спроводи пројекат обуке научних новинара под именом MEDIALAB. Обуку у оквиру Јавног позива финансијски подржава Центар за промоцију науке. Годишње се у оквиру ње оспособљава до 30 новинара за извештавање о науци, а неки од њих су већ активни научни новинари.

Пројекат се реализује у просторијама Института, а кроз најмасовнију научнопопуларну платформу у региону, медијску иницијативу „Наука кроз приче“ (www.naukakrozprice.rs) коју прати више од 43.000 пратилаца, а чији се садржај пласира широм медијске сцене. Пројекат координира Одељење комуникација ИПБ, а у њему учествују водећи домаћи научни новинари и истраживачи.

Основни циљ пројекта MEDIALAB 2023. проистиче из актуелне Стратегије научног и технолошког развоја „Моћ знања“ и Закона о науци и истраживањима којима се дефинише улога института од националног значаја као институције која се стара не само за научни, него и образовни, културни и укупни развој Републике Србије. Међу њима је и општи ниво способности медија да извештавају о науци.

У свету после пандемије, када је улога научних медија и новинара постала значајнија, али носи већу одговорност, нужно је радити на даљем оспособљавању кадрова у области научног новинарства. MEDIALAB Института за физику у Београду, као јединствена и доказано ефикасна обука научних новинара, представља важан инструмент да се то постигне.