[:sr]

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ

У периоду од 2011. године до октобра 2017, Институт за физику учествовао је у 89 међународних научних пројеката и колаборација:

 • 2 колаборације
 • 19 ФП6/ФП7/Х2020 пројеката
 • 3 пројекта Швајцарске националне фондације за науку (SCOPES)
 • 24 билатерална пројекта
 • 8 пројеката са академијама наука
 • 2 пројекта Хумболтове фондације
 • 1 пројекат НАТО – партнерство за мир
 • 1 пројекат у сарадњи са истраживачком фондацијом Катара (QNRF)
 • 3 комерцијална пројекта
 • 31 EU COST акција
ЛИСТА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА И КОЛАБОРАЦИЈА (2011-2017)
 • ATLAS колаборација
  CERN (од 2005.)
  координатор: др Ђорђе Шијачки
 • LHC GRID колаборација
  CERN (од 2012.)
  координатор: др Александар Белић
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Владимир Вељић, Петар Јовановић, Владимир Лончар, Игор Смолић, др Зоран Мијић, Лука Илић
 • GEOCRADLE: Координација и интегрисање водећих активности мониторинга Земље у регионима северне Африке, блиског истока и Балкана и развој веза са GEO-повезаним иницијативама ка реализацији GEOSS циљева
  Европска комисија, H2020 (2016-2019)
  координатор: др Зоран Мијић
  сарадници: др Зоран Мијић, др Маја Кузмановски, др Андреја Стојић, Лука Илић
 • VI-SEEM: Виртуелно истраживачко окружење за југоисточну Европу и источни Медитеран
  Европска комисија, H2020 (2015-2018)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Владимир Вељић, Петар Јовановић, Владимир Лончар, Игор Смолић, др Зоран Мијић, Лука Илић
 • ACTRIS-2 Integrated Activities
  Европска комисија, H2020 (2015-2019)
  координатор: др Зоран Мијић
  сарадници: др Зоран Мијић, др Маја Кузмановски, др Андреја Стојић, Лука Илић
 • DAFNEOX: Развој напредних примена кроз контролу интеграције нано елемената у танким оксидним слојевима
  Европска комисија, H2020 – Marie Sklodowska Currie – RISE (2014-2017)
  координатор: др Зоран Поповић
 • Међународни приступ MICE (Muon Ionization Cooling Experiment) експерименту
  Европска комисија, EUCARD2(2014-2017)
  координатор: др Димитрије Малетић
 • SCI-BUS: Информатички портал за научне кориснике
  Европска комисија, FP7(2011-2014)
  руководилац: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Владимир Вељић, Петар Јовановић, Владимир Лончар, Игор Смолић
 • ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace Gases Research InfraStructure Network)
  Европска комисија, FP7 (2011-2015)
  координатор: др Зоран Мијић
  сарадници: др Мирјана Тасић, др Славица Рајшић, др Зоран Мијић
 • Теоријска предвиђања млазева материје у квантној хромодинамици
  Европска комисија, FP7/Marie Curie Reintegration Grant(2011-2016)
  руководилац: др Магдалена Ђорђевић
 • SemaGrow: Сложене информатичке методе за повећање брзине рада и приступа глобалним репозиторијума података за пољопривреду
  Европска комисија, FP7 (2012-2015)
  координатор: Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић
 • PRACE-3IP: Европско суперрачунарско партнерство – трећа фаза имплементације
  Европска комисија, FP7/Research infrastructures(2012-2015)
  координатор: др Александар Белић
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић, др Милица Миловановић, др Никола Бурић, Даница Стојиљковић, Јосип Јакић, Милош Николић, Александар Јовић, Душан Станковић, Милица Цветковић, Никола Гркић
 • agINFRA: Инфраструктура за подршку комуникација у пољопривредним наукама за промовисање дељења података и равзој поверења у пољопривредне науке
  Европска комисија,FP7/Research infrastructures (2011-2015)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић, др Милица Миловановић, др Никола Бурић, Даница Стојиљковић, Јосип Јакић, Милош Николић, Александар Јовић, Душан Станковић, Милица Цветковић, Никола Гркић
 • PRACE-2IP: Европско суперрачунарско партнерство – друга фаза имплементације
  Европска комисија, FP7/Research infrastructures(2011-2013)
  координатор: др Александар Белић
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић, др Милица Миловановић, др Никола Бурић, Даница Стојиљковић, Јосип Јакић, Милош Николић, Александар Јовић, Душан Станковић, Милица Цветковић, Никола Гркић
 • PRACE-1IP: Европско суперрачунарско партнерство – прва фаза
  имплементације
  Европска комисија, FP7/Research infrastructures(2010-2013)
  координатор: др Александар Белић
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић, др Милица Миловановић, др Никола Бурић, Даница Стојиљковић, Јосип Јакић, Милош Николић, Александар Јовић, Душан Станковић, Милица Цветковић, Никола Гркић
 • HP-SEE: Рачунарска инфраструктура високих перформанси југоисточне Европе
  Европска комисија, FP7/Research infrastructures(2010-2012)
  координатор: др Александар Белић
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић, др Милица Миловановић, др Никола Бурић, Даница Стојиљковић, Јосип Јакић, Милош Николић, Александар Јовић, Душан Станковић, Милица Цветковић, Никола Гркић
 • EGI-InSPIRE: Интегрисана одржива пан-европска инфраструктура за европске истраживаче
  Европска комисија, FP7/Research infrastructures(2010-2014)
  координатор: др Александар Белић
  сарадници: др Антун Балаж, др Александар Белић, др Александар Богојевић, др Ненад Вукмировић, др Ивана Васић, др Марија Митровић Данкулов, Душан Вудраговић, Владимир Славнић, Петар Јовановић, Игор Смолић, др Слободан Врховац, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић, Бранимир Ацковић, др Душан Арсновић, др Милица Миловановић, др Никола Бурић, Даница Стојиљковић, Јосип Јакић, Милош Николић, Александар Јовић, Душан Станковић, Милица Цветковић, Никола Гркић
 • ACCENT-Plus: Atmospheric Composition Change
  Европска комисија, FP7 (2010-2013)
  координатор: др Зоран Мијић
  сарадници: др Мирјана Тасић, др Славица Рајшић, др Зоран Мијић
 • NIM-NIL: Материјали са негативним индексом преламања – литографија нано усецањем
  Европска комисија, FP7(2009-2013)
  координатор: др Радош Гајић
 • NanoDNA: Функционални ДНК наноматеријали
  Европска комисија, FP7(2008-2011)
  руководилац: др Радомир Жикић
 • ELECTROMAT: Електронски транспорт у органским материјалима
  Европска комисија, FP7/Marie Curie Reintegration Grant(2011-2015)
  руководилац: др Ненад Вукмировић
  сарадници: др Ненад Вукмировић, др Никола Продановић, Марко Младеновић, Вељко Јанковић
 • Нано-кристални порозни анатаз TiO2 за примене у заштити околине: процес синтезе и испитивање транспортних карактеристика
  Швајцарска национална фондација за науку, SCOPES Project(2009-2012)
  координатори: др Зорана Дохчевић-Митровић и др Игор Станковић
 • Модерна оптика и спектроскопија: од истраживања до образовања
  Швајцарска национална фондација за науку, SCOPES Project(2009-2012)
  координатор: др Бранислав Јеленковић
 • Биоинформатика и моделирање бактеријског имуног система
  Швајцарска национална фондација за науку, SCOPES Project(2014-2017)
  координатор: др Магдалена Ђорђевић
  сарадници: др Магдалена Ђорђевић, Бојана Благојевић
 • L-BEC: Бозе-Ајнштајн кондензација светлости
  Билатерални пројект са Немачком (2017-2018)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Милан Радоњић, др Ивана Васић, Владимир Вељић, Владимир Лончар, Душан Вудраговић
 • DUDFG: Динамика ултрахладних диполних Ферми гасова
  Билатерални пројект са Аустријом (2016-2017)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Ивана Васић, Владимир Вељић, Владимир Лончар, Душан Вудраговић
 • IBEC: Нечистоће у Бозе-Ајнштајновим кондензатима
  Билатерални пројект са Немачком (2015-2016)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Милан Радоњић, др Ивана Васић, Владимир Вељић
 • In situ дијагностика и оптимизација ултракратких ласерских пулсева у нелинеарној тродимензионалној ласерској микроскопији
  Билатерални пројект са Немачком (2016-2017)
  координатор: др Александар Крмпот
 • Квантне фазе бозонског Kane-Mele Hubbard модела (BKMH)
  Билатерални пројект са Немачком (2016-2017)
  координатор: др Ивана Васић
  сарадници: др Ивана Васић, Ана Худомал
 • Контрола светлости коришћењем апериодичних комплексних фотонских решетки
  Билатерални пројект са Немачком (2016-2017)
  координатор: др Драгана Јовић Савић
 • Нови алати за испитивање интерагујућих Ридбергових
  Билатерални пројект са Немачком (2016-2017)
  координатор: др Брана Јеленковић
 • Корелациони ефекти орбиталне зависности и односи фаза у алкално допираним суперпроводницима гвожђе селенида
  Билатерални пројект са Немачком (2016-2017)
  координатор: др Ненад Лазаревић
 • Јаке електронске корелације и суперпроводност
  Билатерални пројект са Словенијом (2016-2017)
  координатор: др Дарко Танасковић
  сарадници: др Дарко Танасковић, др Милош Радоњић, др Јакша Вучићевић
 • Нове оксидне наноструктуре за пречишћавање воде
  Билатерални пројекат са Италијом (2013-2015)
  координатор: др Зорана Дохчевић-Митровић
 • Фотонска и електронска спектроскопија чистих и нано-растворених биомолекула у гасној фази
  Билателарни пројект са Француском (Павле Савић 2012-2013)
  координатор: др Александар Милосављевић
 • База података електронских и јонских сударних процеса као подршка нанодозиметријским истраживањима код радијационог оштећења
  Билатерални пројект са Немачком (2012-2013)
  координатор: др Братислав Маринковић
 • Просторна структура неравнотежних микро-пражњења
  Билатерални пројект са Немачком (2010-2011)
  коордиантор: др Зоран Петровић
 • NAI-DBEC: Нумеричка и аналитичка испитивања дполарних Бозе-Ајнштајн кондензата
  Билатерални пројект са Немачком (2013-2014)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Милан Радоњић, др Ивана Васић, Владимир Вељић, Душан Вудраговић
 • NAD-BEC: Нумеричка и аналитичка испитивања ултрахладних Бозе гасова у неуређеним потенцијалима
  Билатерални пројект са Немачком (2011-2012)
  координатор: др Антун Балаж
  сарадници: др Антун Балаж, др Милан Радоњић, др Ивана Васић, Владимир Вељић, Душан Вудраговић
 • MES-CNRS: Квантни критични транспорт у близини Мотовог проводно-непроводног прелаза
  Билатерални пројект са Француском (2012-2013)
  координатор: др Милица Миловановић
 • MES-CNRS: Тополошка стања и фазе у ниско димензионалним електронским системима
  Билатерални пројект са Француском (2011-2012)
  координатор: др Милица Миловановић
 • Нано-структурни материјали на бази оксида за технологије људске околине
  Билатерални пројект са Шпанијом (2010-2012)
  координатор: др Зоран Поповић
 • Дијагностика и примене радиофреквентних плазми у биомедицини и третманимма композитних материјала
  Билатерални пројект са Белорусијом (2011-2013)
  координатор: др Зоран Петровић
 • Спектроскопија и брза фотографија сенке ласерски узроковане плазме
  Билатерални пројект са Словенијом (2012-2013)
  координатор: др Братислав Маринковић
 • Имплементација различитих фототермалних детекционих поставки за истраживање околине
  Билатерални пројект са Словенијом (2010-2011)
  координатор: др Драган Маркушев
 • Оптичке особине металних наночестица
  Билатерални пројект са Словенијом (2010-2011)
  координатор: др Небојша Ромчевић
 • Утицај сунчеве активности на систем атмосфереа-јоносфера земље
  Билатерални пројект са Словенијом (2010-2011)
  координатор: др Љубинко Игњатовић
 • Побуда и фрагментација малих молекула
  Билатерални пројект са Словачком (2010-2011)
  координатор: др Александар Милосављевић
 • Истраживања кохерентно популисаних атомских тамних стања са циљем реализације минијатурних фотоничних сензора
  Пројект сарадње са Бугарском академијом наука
  координатор: др Брана Јеленковић
 • Наноструктурисани танкослојни полупроводници погодни за сензорске и меморијске апликације
  Пројект сарадње са Бугарском академијом наука
  координатори: др Зоран Поповић и др Маја Шћепановић
 • Динамички оптогалвански сигнали у пражњењима са шупљом катодом као техника за дијагностику плазме
  Пројект сарадње са Бугарском академијом наука
  координатор: др Зоран Петровић
 • Хибридни модели разлагања гаса и формирање плазме
  Пројект сарадње са Мађарском академијом наука
  координатор: др Зоран Петровић
 • Елементарне екситације код полумагнетних кристала и структура
  Пројект сарадње са Пољском академијом наука
  координатор: др Небојша Ромчевић
 • Истраживање основа квантне теорије информација и квантног рачунања са аспекта примене у квантним технологијама
  Пројект сарадње са Руском академијом наука
  координатори: др Мирјана Поповић-Божић, др Душан Арсеновић
 • Најновија изучавања ласерске плазме: спектроскопске дијагностике и примене за депозицију танких филмова и њихова карактеризација
  Пројект сарадње са Румунском академијом наука:
  координатор: др Никола Коњевић
 • Sr, Mgдопирани LaGaO3 системи перовскитне структуре као јонски проводници у чврстим горивним ћелијама
  Пројект сарадње са Румунском академијом наука:
  координатори: др Зорана Дохчевић-Митровић и др Зоран Поповић
 • Простирање и локализација светлости у комплексним фотоничним системима
  Фондација Александар фон Хумболт, Humboldt Return Fellowship(2012-2013)
  руководилац: др Драгана Јовић
 • Андерсонова локализација и површински солитони у оптички индукованим решеткама
  Фондација Александар фон Хумболт, Humboldt Fellowship for Postdoctoral Researchers(2011-2012)
  руководилац: др Драгана Јовић
 • Плазме на атомсферском притиску за неутралисање хемијско-биолошких агенаса
  НАТО – Партнерство за мир (2014-2017)
  руководилац: др Зоран Петровић
  сарадници: др Зоран Петровић, др Драгана Марић, др Невена Пуач, др Никола Шкоро
 • Уметнути слојеви у графену: утицај на субстрате и функционалност
  Истраживачка фондација Катара, QNRF Project (2015-2018)
  координатор: др Радош Гајић
  сарадници: др Радош Гајић, Јелена Пешић
 • Активни биомониторинг тешких метала и других елемената у ваздуху Београда коришћењем врећица с маховином (moss bag technique)
  НИС а.д. Нови Сад и Град Београд (2014)
  руководилац: др Мира Аничић Урошевић
  сарадници: др Милица Томашевић, др Мира Аничић Урошевић, др Гордана Вуковић
 • Биомониторинг тешких метала у ваздуху дуж главних саобраћајница у Београду
  Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда (2013)
  руководилац: др Мира Аничић Урошевић
  сарадници: др Мира Аничић Урошевић, др Гордана Вуковић и Тијана Милићевић
 • Комерцијални пројекат примене плазме за Сименс
  Сименс (2014-2017)
  руководилац: др Зоран Петровић
  сарадници: др Зоран Петровић, др Драгана Марић, др Гордана Маловић, др Саша Дујко, др Ана Банковић, Срђан Марјановић, Јасмина Мирић
 • Квантне технологије са ултрахладним атомима
  Европска комисија, COST Action CA16221 (2017-2021)
  координатор: др Ивана Васић
 • Европска мрежа за промоцију портабилних, приступачних и једноставних аналитичких платформи
  Европска комисија, COST Action CA16215 (2017-2021)
  координатор: др Горан Исић
 • Физика и астрофизика неутронских звезда
  Европска комисија, COST Action CA16214 (2017-2021)
  координатори: др Владимир Срећковић, др Љубинко Игњатовић
 • Микроспектроскопија на бази Брилуеновог расејања светлости за биолошке и биомедицинске примене
  Европска комисија, COST Action CA16124 (2017-2021)
  координатори: др Соња Ашкрабић, др Михаило Рабасовић, др Милка Јаковљевић
 • Међународна мрежа за подстицање употребе мониторинга и предвиђање појаве прашине у ваздуху
  Европска комисија, COST Action CA16202 (2017-2021)
  координатор: др Зоран Мијић
 • Теорија материје на високом енергијама и релативистичких судара тешких јона
  Европска комисија, COST Action CA15213 (2016-2020)
  координатори: др Магдалена Ђорђевић, др Игор Салом
 • Молекуларна спинтроника
  Европска комисија, COST Action CA15128 (2016-2020)
  координатор: др Димитрије Степаненко
 • Моделирање и валидација рада фотоћелија на више скала
  Европска комисија, COST Action MP1406 (2015-2019)
  координатор: др Ненад Вукмировић
 • Кватнта структура простор-времена
  Европска комисија, COST Action MP1405 (2015-2019)
  координатори: др Бранислав Цветковић, др Марко Војиновић
 • Стабилне соларне ћелије следеће генерације
  Европска комисија, COST Action MP1307 (2014-2018)
  координатор: др Ненад Вукмировић
 • Примене Раманове спектроскопије у клиничкој дијагностици
  Европска комисија, COST Action BM1401 (2014-2018)
  координатори: др Соња Ашкрабић, др Зорана Дохчевић-Митровић, др Ненад Лазаревић
 • Друштвене мреже и разумевање саобраћаја
  Европска комисија, COST Action TU1305 (2014-2018)
  координатор: др Марија Митровић-Данкулов
 • Напредни фибер ласери и кохерентни извори у применама у друштву, производњи и биомедицинским наукама
  Европска комисија, COST Action MP1401 (2014-2018)
  координатори: др Бранислав Јеленковић, др Дејан Пантелић
 • Мемристори – уређаји, модели, кола, системи и примене
  Европска комисија, COST Action IC1401 (2014-2018)
  координатори: др Бранко Томчик, др Братислав Маринковић
 • Квантна оптика на наноскалама
  Европска комисија, COST Action MP1403 (2014-2018)
  координатори: др Бранислав Јеленковић, др Јелена Димитријевић
 • Материја која тече
  Европска комисија, COST Action MP1305 (2014-2018)
  координатор: др Игор Станковић
 • Временски зависна сеизмологија (TIDES)
  Европска комисија, COST Action ES1401 (2014-2018)
  координатор: др Александра Нина
 • Разумевање и контрола трења на мезо и нано скаама
  Европска комисија, COST Action MP1303 (2013-2017)
  координатори: др Игор Станковић, др Борислав Васић
 • Наноспектроскопија
  Европска комисија, COST Action MP1302 (2013-2017)
  координатори: др Горан Исић, Урош Ралевић
 • Електрична пражњења у течностима за будуће примене
  Европска комисија, COST Action TD1208 (2013-2017)
  координатор: др Драгана Марић
 • Хемија за нанофабрикацију индуковану електронима
  Европска комисија, COST Action CM1301 (2013-2017)
  координатор: др Јелена Маљковић
 • Употреба XUV/X светлосних извора и млазева брзих јона у изучавању ултрабрзих појава у хемији
  Европска комисија, COST Action CM1204 (2013-2017)
  координатор: др Ненад Симоновић
 • Електрични пробоји у течностима у будућим применама
  Европска комисија, COST Action TD1208(2013-2017)
  координатори: др Драгана Марић, др Зоран Петровић
 • Редуцибилна оксидна хемија, структуре и функције
  Европска комисија, COST Action CM1104(2012-2016)
  координатор: др Бранислав Јеленковић
 • Биомедицинске примене плазма технологије на атмосферском притиску
  Европска комисија, COST Action MP1101(2011-2015)
  координатори: др Зоран Петровић, др Гордана Маловић, др Невена Пуач
 • Фундаментални проблеми квантне физике
  Европска комисија, COST Action MP1006(2011-2015)
  координатор: др Никола Бурић
 • UV-B зрачење: специфични регулатор раста биљака и квалитета хране у условима промене климе
  Европска комисија, COST АctionFA0906 (2010-2014)
  координатор: др Драгутин Шевић
 • Европска мрежа за примену АФМ-а у наномедицини и биомедицинским наукама
  Европска комисија, COST АctionTD1002 (2010-2014)
  координатори: др Радмила Панајотовић, др Борислав Васић
 • Нова сазнања на наноскали у терапији рака помоћу јонских млазева
  Европска комисија, COST АctionMP1002 (2010-2014)
  координатори: др Александар Милосављевић, др Братислав Маринковић
 • Ка функционалним фотонским структурама на наноскали
  Европска комисија, COST Аction MP0702(2008-2012)
  координатор: др Бранислав Јеленковић
 • Електронски контролисана хемијска литографија
  Европска комисија, COST Аction CM0601(2007-2011)
  координатор: др Братислав Маринковић

[:]