IPB

04. септембра 2022.

Циљ пројекта је допринос разумевању високотемпературне суперпроводности. Материјали са овом особином имају важне индустријске примене, али је неопходно хладити их на изузетно ниским температурама па престају да буду суперпроводници. Ови лоши проводници, који се називају и „чудним металима“ крију велику загонетку чије би решење помогло разумевању високотемпературне суперпроводности. Истраживачи у оквиру пројекта теже да је одгонетну кроз систематску нумеричку симулацију Хабардовог модела, поређењем резултата са квантним симулацијима и феноменолошким и гравитационим теоријама.