Projects

Delta

Стандардни модел физике честица описује три од четири фундаменталне интеракције: јаку, слабу и електромагнетну. Међутим, моделу недостаје опис гравитације на квантном нивоу. Ефекти квантне гравитације се могу манифестовати као кршење Лоренцове инваријанте (LIV), основне просторно-временске симетрије. Уз подршку програма “Марија…

Noewlties

Примарни циљ пројекта је организовање платформе која ће пружити врхунске могућности обуке за образовање будућих стручњака за третман воде. Истраживачки програм чини 14 различитих пројеката који имају за циљ развој инвентивних технологија за пречишћавање воде. Ове технологије треба да омогуће…

NI4OS

Националне иницијативе за отворену науку у Европи имају за циљ да буду кључни доприносиоци изградњи сервисног портфолија EOSC. Пројекат ангажује снажну људску мрежу која покрива широк спектар заинтересованих страна. Тежи да олакша приступ инфраструктури, подацима, ресурсима и услугама за кориснике…

QGP tomography

Кварк-глуонска плазма је примордијално стање материје које се састоји од кваркова и глуона у интеракцији. Како би разумели својства кварк-глуонске плазме, истраживачи окупљени око пројекта развијају нов прецизан томографски алат. Користећи овај алат тестирају своју хипотезу о медијуму (односно да…

CA19110

Континуирано повећање потрошње за храном представља озбиљан изазов за човечанство. Побољшање одрживости пољопривреде и смањење њених штетних утицаја захтевају ефикасне технологије. Ова акција има за циљ да истражи потенцијал нискотемпературне плазме као зелене алтернативе хемикалијама у пољопривреди. 

CA18130

Циљ акције је координисање истраживања и изградња капацитета у области елементарне анализе како би се развили нови алати и методологије за тачно одређивање потенцијално отровних али и корисних елемената. Резултат акције ће бити нов технолошки портфолио за TXRF апликације које ће користити…

CA17107

Пројекат окупља европске истраживаче, произвођаче и заинтересоване стране како би развили заједничке идеје које се односе на паметне текстилне производе. У питању је функционални текстилни материјал који активно ступа у интеракцију са околином и прилагођава се променама у окружењу.

CA17126

Акција тежи да идентификује и предложи експерименте за валидацију симулација у области интензивне електронске ексцитације. Поред тога, треба да идентификује специфичну улогу различитих извора зрачења и стратегије за повезивање рачунарских метода у различитим временским оквирима.