IPB

04. септембра 2022.

Стандардни модел физике честица описује три од четири фундаменталне интеракције: јаку, слабу и електромагнетну. Међутим, моделу недостаје опис гравитације на квантном нивоу. Ефекти квантне гравитације се могу манифестовати као кршење Лоренцове инваријанте (LIV), основне просторно-временске симетрије. Уз подршку програма “Марија Склодовска-Кири”, циљ пројекта је да идентификује потписе Лоренцове инваријанте и развије оквир за њихово детектовање помоћу експеримената на постојећим сударачима честица високих енергија.