Предузећа

У оквиру Института за физику послују два предузећа која су делом у власништву Института, Сензор-Инфиз и МТТ-Инфиз. Оба предузећа основана су 1991. године.

SENZOR-INFIZ

Предузеће ради на развоју, малосеријској производњи и ремонту средстава наоружања и војне опреме уз подршку Института. Технолошки и кадровски оспособљена је за решавање сложених задатака из области наоружања и војне опреме.

Осим за потребе Војске Србије, SENZOR-INFIZ је у протеклом периоду успешно сервисирао, одржавао и модификовао војне системе из основног програма за потребе војних снага других држава у сарадњи са YUGOIMPORT SDPR.

Развојни, производни и ремонтни капацитети SENZOR-INFIZ су квалификовано људство и комплетна техничко-технолошка опремљеност. Поред апаратуре и алата за опште електроничарске и електромеханичарске намене, SENZOR-INFIZ поседује специјалне инструменте за мерење задатих вредности на електронским уређајима.

MTT – INFIZ

Предузеће ради на пројектовању, ремонту, редизајну и оправци софистицираних војних и цивилних система. Технолошки и кадровски оспособљено је за решавање сложених задатака из поља енергетске електронике, аналогне и дигиталне електронике, ласерске технике, машинства, метеорологије.

Ремонтни капацитети MTT-INFIZ-a су квалификовано људство, машинска радионица, електро-машинска радионица, електронска радионица, хемијска лабораторија, радарски испитни полигон.

Основни програм MTT-INFIZ-a обухвата ремонт, одржавање и сервис радара, модернизацију подсистема RS NEVA и KUB, производњу дигиталног радарског показивача, ласера, специјални светлосних извора, конзола за командно информационе системе, учила за средње и основне школе, интегрисање у системе термовизијских и система за ноћно извиђање, сервис војних, индустријских и медицинских уређаја.