ДОКАЗ КОНЦЕПТА

ПОЗИВ ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ ИНСТИТУТА: Конкурс за иновације „Доказ концепта“

Након што је Институт за физику позвао своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс под називом “Доказ концепта”, Комисија за оцену пристиглих пројеката донела је одлуку о додели средстава. Комисија је позитивно оценила пристигле пројекте, а о нивоу додељених средстава обавештени су руководиоци пројеката. Управа Института за физику жели да истакне помоћ коју су саветници у SAIGE пројекту дали у успешној реализацији ове процедуре. Такође, управа честита свим истраживачким тимовима на квалитетним предлозима за која су средства додељена у овој првој фази интерног позива. У другој фази, интерни позив за истраживаче се наставља под истим условима и Институт за физику позива истраживаче да се укључе. Нови предлози иновативних идеја могу се слати до 30. септембра 2023. године.

***

Циљ овог позива је да се демонстрира изводљивост нових идеја и да се одреди могу ли оне постати реалност. Потребна средства за финансирање интерног позива Институт за физику обезбедио је у оквиру пројекта Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE). Право учешћа у позиву имају само тимови са Института за физику у Београду. 

„Доказ концепта“ је пројекат реализован у институту чији је циљ да се демонстрира изводљивост иновације и да се одреди може ли она постати реалност. Пројекат укључује тестирање одређених претпоставки или реализацију прототипа у циљу потврде да је предложену идеју могуће реализовати, да је она одржива и применљива у пракси. Циљ доказа концепта треба да буде да се покаже да је нека интелектуална својина/технологија/производ/услуга погодна за решавање неког конкретног проблема и да има комерцијални потенцијал. 

„Доказ концепта“ је намењен иновацијама у раној фази развоја са ниским нивоом технолошке спремности, али са потенцијално добром позицијом када су у питању заштита интелектуалне својине и потенцијал комерцијализације.

Циљани резултат пројекта је доказана интелектуална својина/технологија/производ/услуга спремна за даљи развој и следећу рунду финансирања, или евентуално лиценцирање. 

Правила за пријаву су прописана документом RDI Transformation Operations Manual у оквиру пројекта (SAIGE).

Буџет по пројекту је од 5 000 ЕУР до 30 000 ЕУР.

Максимално трајање пројекта је 6 месеци. 

Трошкови који могу да се покрију у оквиру пројекта су: 

 • Опрема у износу до 50% укупног буџета пројекта;
 • Материјали, услуге и екстерна експертиза потребна за иновацију, интелектуалну својину, технологију, продукт или развој услуга; 
 • Услуге и експертизе које се односе на пословне услуге, анализу тржишта, развој пословног плана, регулаторно планирање. 

Трошкови који не могу да се покрију у оквиру пројекта су:

 • Плате или било какав облик прихода за иноваторе или било ког запосленог Института за физику у Београду,
 • Опрема уколико постоји могућност да се иста рентира или плати кроз услуге на тржишту, у другим институцијама или у оквиру лабораторија Института за физику у Београду.
 • Све набавке и процедуре морају да прате правила и процедуре прописане законима и подзаконским актима Републике Србије. 

Критеријуми за евалуацију:

 • Истраживачи/иноватори са искуством и знањем
 • Добро дефинисан развојни план
 • Пројектована компетитивна предност интелектуалне својине/технологије/производа/услуге
 • Пројектована стратегија изласка на тржиште
 • Добро процењен и избалансиран буџет
 • Процесе пријаве, процене и праћења имплементације пројеката биће у надлежности Иновационог центра Института за физику у Београду.

Позив је отворен до утрошка обезбеђених средстава. Први временски пресек за завршетак 1. корака у процедури која је описана наставку биће 31.03.2023. године. Рокови су одређени роковима у оквиру пројекта SAIGE. У циљу што бољег информисања у вези са овим позивом Иновациони центар ће организовати отворена врата сваког петка у 10 часова у својим просторијама. Информације истраживачи могу добити и путем емаил-а слањем упита на адресу tto@ipb.ac.rs

Процедура пријаве и одлучивања је следећа: 

1. Истраживач доставља Иновационом центру обавештење о настанку иновације и тиме обавештава Институт за физику у Београду о иновацији. Истраживачи ово чини тако што шаљу следећа попуњена документа Иновационом центру на адресу tto@ipb.ac.rs:

Образац о настанку иновације

Савесна процена

Расподела прихода добијених по основу интелектуалне својине

2. По достављању ових докумената Иновациони центра даје потврду да је примио документа, односно да их прихвата.

3. На основу добијених докумената Иновациони центар саставља документ о интелектуалној својини, и иницијелној процени интелектуалне својине, технологије и тржишта.

4. На основу овог корака Иновациони центар даје предлог директору Института за физику у Београду о прихватању или неприхватању иновације, односно о њеном даљем развоју.

5. Уколико се одлучи да се иновација развија, истраживачи на документу од 2 стране пишу развојни план који садржи активности, ресурсе који су им потребни и буџет пројекта.  Пројекат може да укључује процену тржишта, истраживање потребе за иновацијом, израду прототипа али није намењена одређивању оптималног производног процеса. Битно је да почетни ниво технолошке спремности (НТС) буде минимум 2 и да је крајњи НТС буде минимум 3.

6. На основу свих донетих докумената комисија која се састоји од директора, руководиоца лабораторије из које долази иновација и руководиоца Иновационог центра, односно Заменика директора за иновације и комерцијализацију, доносе одлуку о додели средстава у оквиру позива Доказ концепта. Процес ће бити надгледан од стране менаџера Јединице за управљање пројектом SAIGE и консултанта института задуженог науку и развој у оквиру пројекта SAIGE.

По почетку пројекта истраживачи су у обавези да уско сарађују са Иновационим центром и да редовно достављају сву финансијску документацију Иновационом центру због правдања средстава. 

После половине периода који је планиран за активности на пројекту истраживачи треба да доставе извештај о напретку пројекта.

На крају пројекта потребно је да истраживачи направе финални извештај о резултатима пројекта и финални финансијски извештај који достављају Иновационом центру. 

Иновациони центар издаје или потврду да су извештаји прихваћени, односно уколико треба кориговати извештаје, захтев за корекцију. 

У случају успешног пројекта, Иновациони центар израђује Стратегију о интелектуалној својини и стратегију о комерцијализацији.