Повратак из дијаспоре

У претходним периодима Институт за физику је отпочео робустан процес повратка најбољих младих стручњака из дијаспоре. Овај процес се убрзава. Циљ Института је да се овим истраживачима активно помогне да се што лакше и ефикасније прилагоде новој средини, а као један од кључних циљева препознајемо идентификовање и уклањање баријера које постоје и које смањују њихов научни потенцијал.

Досадашњи успеси у овоме су били изузетно видљиви – довели су до високе научне продукције, до повећаног броја доктораната који код њих раде, као и до осетног повећања учешћа новореитегрисаних стручњака у међународним пројектима. Велика финансијска помоћ у овом процесу у првом периоду су били пројекти из програма Марија Кири за реинтеграцију стручњака (део оквирног програма Европске комисије, односно програма Хоризонт 2020).

Наш следећи велики искорак у овом правцу су успеси наших истраживача др Магдалене Ђорђевић и др Јакше Вучичевића у такмичењу за ERC пројекте (European Research Council). Ово су два од укупно три ERC пројекта која су стигла у Србију. Међутим, анализа показује да научноистраживачки сектор Републике Србије већ има капацитет да (у свим научним областима) годишње успешно добије око 10 оваквих престижних пројеката, па је потребно детаљно анализирати успехе и неуспехе досадашњих ERC пројеката и предлога ERC пројеката са циљем што бржег смањења раскорака између потенцијалног и реализованог.

Институт за физику је већ предочио ресорном министарству програм активног рада на овом питању, програм по коме би будући институт од националног значаја активно помагао другим научноистраживачким и високообразовним институцијама у земљи у добијању врхунских научноистраживачких пројеката овог типа.

Институт је уверен да је свеобухватнији процес реинтеграције стручњака из дијаспоре, као и привлачења страних стручњака који могу да буду привремено ангажовани у Институту за физику (гостујући професори, постдокторске позиције), прави развојни пут за међународно компетитивну науку и технолошки развој.

Истраживачи ИПБ одржавају редовне контакте са српским научницима у иностранству. Ови контакти се подстичу радом на заједничким пројектима (који нису обавезно званично финансирани), позивањем да презентују семинаре и колоквијуме на ИПБ и заједничком организацијом традиционалних конференција као што су Симпозијум о физици јонизованих гасова, Симпозијум о физици кондензованих материја и Међународна школа и конференција о фотоници. ИПБ финансира Награду Марко Јарић за физичаре српског порекла, која се додељује сваке године, а незванично је позната као српска Нобелова награда за физику. Добитници ове награде традиционално одржавају колоквијум на ИПБ. Сви ови контакти са српском научном дијаспором повремено доводе до повратка истраживача из дијаспоре у Србију.