IPB

Илија Иванишевић

23. фебруара 2022.

У оквиру семинара Групе за гравитацију, честице и поља Института за физику у Београду, у петак, 25. фебруара 2022. године у 11 часова путем BigBlueButton платформе, Илија Иванишевић (Институт за физику у Београду), одржаће предавање:

Courant algebroids in bosonic string theory

САЖЕТАК:

We analyze bosonic string symmetry transformations and their relations with  T-duality in the framework of generalized geometry. The generator governing symmetry transformations can be described simply as the inner product of generalized vectors and its algebra produces the Courant bracket as the T-dual invariant extension of the Lie bracket, while T-duality can be interpreted as an isomorphism between Courant algebroids. We show how different O(D, D) transformations give rise to different twists of the Courant bracket that feature string theory relevant fluxes.

arXiv:1903.04832
arXiv:2010.10662
arXiv:2103.09585
arXiv:2202.03227

Приступите предавању