IPB

др Соња Предин

10. маја 2024.

У оквиру семинара Иновационог центра Института за физику у Београду, у петак, 17. маја 2024. године у 12 часова у читаоници библиотеке „др Драган Поповић“, др Соња Предин (Институт за физику у Београду) одржаће предавање:

Моделирање засновано на агентима за одрживо планирање јавног превоза

САЖЕТАК:

Периферни региони у Немачкој суочавају се са значајним негативним демографским променама, укључујући старење и смањење популације услед негативног природног прираштаја и пресељења у индустријске центре. Планирање градског саобраћаја у овим регионима представља изазован задатак, јер су трошкови за општинске власти велики, а упркос тим трошковима корисници се суочавају са ретким и ограниченим поласцима, дугим чекањима и заобилазним путањама градског превоза. Циљ пројекта Mobidig, који је финансирало Министарство саобраћаја и дигитализације
Немачке, био је унапређење саобраћаја у овим регионима. Уз помоћ прогноза потражње и симулација, забележене су и истражене потребе за мобилношћу становника региона. Помоћу метода машинског учења и статистике, анонимизирани подаци на теме као што су дистрибуција популације, дестинације, кретања возила и мобилних уређаја, коришћење превозних средстава као и основни геоподаци су анализирани и створена је виртуелна слика региона. На основу ових анализа, развијена је симулација саобраћаја града Хофа, која може предвидети коришћење аутобуса у различитим околностима. Ова симулација као дигитални близанац саобраћаја показала је веома добру усклађеност са подацима који се користе у стварном саобраћају. Резултати овог пројекта већ чине основу за даље пројекте изван и унутар региона за стварање економичног и свеобухватног система јавног превоза у руралним регионима