IPB

др Марко Војиновић

19. маја 2021.

У оквиру семинара Групе за гравитацију, честице и поља Института за физику у Београду, у петак, 21. маја 2021. године у 11:15 путем BigBlueButton платформе, др Марко Војиновић (Институт за физику у Београду), одржаће предавање:

Relation between L-infinity algebras and higher category theory

САЖЕТАК:

After a short introduction to the notions higher categories, n-groups and categorical ladder, we will discuss an isomorphism between some of these structures and L-infinity algebras. We will also discuss the geometric interpretation and relevance of n-groups, along with applications in physics.

Приступите предавању