IPB

Др Маја Бурић

07. јуна 2022.

У оквиру семинара Групе за гравитацију, честице и поља Института за физику у Београду, у петак, 10. јуна 2022. године у 11:15 путем BigBlueButton платформе, др Маја Бурић (Физички факултет у Београду), одржаће предавање:

Fuzzy BTZ

САЖЕТАК:

We introduce recently proposed fuzzy version of the BTZ black hole and discuss some of its physical properties.

Приступите предавању