IPB

др Игор Салом

09. фебруара 2021.

У оквиру семинара Групе за гравитацију честице и поља Института за физику у Београду, у петак, 12. фебруара 2021. године у 11 часова путем BigBlueButton платформе, др Игор Салом (Група за гравитацију, честице и поља, Институт за физику у Београду) одржаће предавање:

Ортосимплектичка супералгебра као просторно-временска симетрија

САЖЕТАК:

Објаснићемо везу ортосимплектичке алгебре осп(1|8) са Поинкаре и конформном (супер)симетријом и показати зашто се ова симетрија још зове и генерализована суперконформна симетрија. Продискутоваћемо унитарне иредуцибилне репрезентације ове алгебре, а затим се сконцентрисати на најједноставније од ових репрезентација. Видећемо да најједноставнија репрезентација одговара простору безмасене релативистичке честице која, у зависности од хелицитета, аутоматски и неизбежно задовољава одговарајуће једначине кретања (нпр. Клајн-Гордонову, Диракову, односно Максвелове једначине). Посебно ћемо обратити пажњу на то како се симетрија е.м. дуалности појављује у овом контексту. Укратко ћемо размотрити и (по комплексности) прву следећу репрезентацију и видети да она одговара честицама са масом, при чему се јављају два масена члана, међусобно повезана симетријом е.м. дуалности.

Приступите предавању