IPB

Бранко Симоновић

11. априла 2024.

У оквиру семинара Института за физику у Београду посвећеног историји науке и теорије сазнања, у уторак, 16. априла 2024. године у 13 часова у читаоници библиотеке „др Драган Поповић“ Института за физику, Бранко Симоновић (Фондација Primaten Zvezdar) одржаће предавање:

Псеудонауке – барометар друштвене просвећености

САЖЕТАК:

Циљ предавања је вишеструк: систематизација појавних облика псеусдонауке, указати и упозорити на то да она одавно није маргинална друштвна појава, позив просвећеној а пре свега академској јавности да искористи свој утицај у заједници како би се спречила афирмација оваквих појава, пре свега у медијима о чијем деловању ће бити посебно речи. Полазећи од претпоставке да је степен присутности псеудонауке у друштву одраз стања просвете, сагледаће се садашње стање, те поставити питање куда нас то води и можемо ли дозволити даље стихијско ширење псеудонауке.