IPB

Бранко Симоновић

13. јуна 2024.

У оквиру семинара Института за физику у Београду посвећеног историји науке и теорије сазнања, у уторак, 18. јуна 2024. године у 13 часова у читаоници библиотеке „др Драган Поповић“ Института за физику, Бранко Симоновић (Фондација Primaten Zvezdar) одржаће предавање:

Псеудонауке – барометар друштвене просвећености (други део)

САЖЕТАК:

Циљ предавања је вишеструк: систематизација појавних облика пс.науке,
указати и упозорити на то да она одавно није маргинална друштвна појава,
позив просвећеној а пре свега академској јавности да искористи свој
утицај у заједници како би се спречила афирмација оваквих појава, пре
свега у медијима о чијем деловању ће бити посебно речи. Полазећи од
претпоставке да је степен присутности пс.науке у друштву одраз стања
просвете, сагледаће се садашње стање, те поставити питање куда нас то
води и можемо ли дозволити даље стихијско ширење пс.науке.

Презентација првог дела предавања је постављена на сајт семинара