IPB

Резултати интерног конкурса „Доказ концепта“

15. јануара 2024.

У понедељак, 15. јануара 2024 године завршена је друга рунда оцењивања предлога пројеката у оквиру интерног конкурса Института за физику у Београду „Доказ концепта“. Реч је о подухвату чији је циљ да подстакне иновативне иницијативе истраживача из Института и који је са успехом реализован у Институту за физику.

Пројекти се финансирају из средстава SAIGE пројекта Светске банке у коме Институт учествује, а укупна средства која су подељена износе 365.000 евра. Оцењивање је спроведено у две рунде. У првој рунди оцењивања пуно финансирање је добило шест, а парицјално финансирање два пројекта. Сада, у другој рунди, средства је добило пет пројеката.

Пројекти који су добили пуно финансирање у другој рунди су:

Optimization of iron bio-nanoparticles synthesis using bacteria, руководилац: др Ива Росић

Non-invasive determination of cortisol from hair in chronic stress by Raman spectroscopy, руководилац: др Јасмина Лазаревић

System for detection of VLF/LF signal noise reductions as precursors of earthquakes, руководилац: др Александра Нина

Luminescent Spray for Object Authentication Security, руководилац: др Јелена Митрић

Electric field and UV light assisted polymerization of 3D printed dental PMMA composite with graphene and hexagonal boron nitride, руководилац: др Радмила Панајотовић

Пројекти који су добили пуно финансирање у првој рунди су:

  1. Measurement of brands reputation based on their products forgery’s prevelance on e-commerce platforms, руководилац: др Ана Вранић

  1. Services of accelerated and improved development of innovative drugs using biomimetic chromatography and AI, руководилац: др Дарија Јовчић

  1. Graphene-impregnated wood with increased biological resistance, руководилац: др Ивана Милошевић

  1. Quality Slivovitz as Assessed by Raman Spectrometry, руководилац: др Дејан Ђокић

  1. LW-Pro System for protection of luxury watches against counterfeit, руководилац: др Владимир Петровић

  1. Handheld LIBS device for tattoo analysis, руководилац: Маја Рабасовић

Парцијално финансирање добили су:

  1. 3D printing of an atmospheric pressure cold plasma source, руководилац: др Никола Шкоро

  1. Optical fiber temperature sensor, руководилац: др Марко Николић

Завршетком оцењивања друге рунде завршен је први интерни позив за пројекте Института за физику у Београду.


Иновациони инкубатор Института за физику у Београду реализује се средствима из Програма формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Пројекат којим руководи Драгана Перовић развија механизме подршке да иновације из научних лабораторија успешно генеришу нове технике, производе и процесе.