IPB

Владимир Дамљановић

29. маја 2018.

У оквиру семинара Центра за физику чврстог стања и нове материјале, наш колега Владимир Дамљановић одржаће предавање под насловом:

„Електронске дисперзије и кристалне симетрије“

Семинар ће бити одржан на Институту за физику, у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, у петак 1. јуна 2018. године са почетком у 14:00 часова.

САЖЕТАК

Дводимензионални (2D) материјали су материјали са атомским језгрима поређаним периодично у
два просторна правца и који су коначни у трећем, ортогоналном правцу. Примери 2D материјала
су графен, силицен, дихалкогениди прелазних метала итд. Сваки 2D материјал припада једној од
80 могућих група симетрије. У овом семинару ће бити представљена повезаност између различитих
типова познатих електронских дисперзија (Диракова, семи-Диракова, квадратна итд) код одређеног
2D материјала и групе симетрије којој дати материјал припада. Такође ће бити представљен нови
тип електронске дисперзије добијен само помоћу симетријских аргумената. Семинар је базиран на
недавно објављеним резултатима [1-4] који се односе на не-магнетне 2D материјале са занемарљивом
спин-орбит интеракцијом.

1. V. Damljanović, R. Gajić, Journal of Physics: Condensed Matter 28 (2016) 085502.
2. V. Damljanović, R. Gajić, Journal of Physics: Condensed Matter 28 (2016) 439401.
3. V. Damljanović, R. Gajić, Journal of Physics: Condensed Matter 29 (2017) 185503.
4. V. Damljanović, I. Popov, R. Gajić, Nanoscale 9 (2017) 19337-19345.