IPB

др Виолета Петровић

10. маја 2019.

У оквиру семинара посвећеног историји науке и теорији сазнања, у уторак, 14.  маја 2019. у 13 часова на Институту за физику у Београду, у читаоници библиотеке „Др Даган Поповић“, проф. Виолета Петровић (Природно-математички факултет, Институт за физику, Kрагујевац) ће одржати предавање:

Милева Марић Ајнштајн између мита и истине

САЖЕТАК:

Милева Марић Ајнштајн је била прва жена Алберта Ајнштајна. Да ли због скромности, посвећености и љубави према мужу или сплета околности условљених временским контекстом, историја је препознаје само као „обичну“ жену, мајку, подршку, инспирацију Ајнштајну. Са друге стране, иако због горе наведених разлога, не постоји ни једна писана потврда, нити један документ на коме се појављује име Милеве Марић, не мали је број оних који сматрају да је управо она (више или мање) заслужна за све оно што име Алберт Ајнштајн у науци представља. Заговорници оваквог гледишта имају упориште у мноштву посредних доказа, као што су нека забележена сведочења и приватне преписке (писма), индицијама да је Ајнштајн свесно уништавао доказе о Милевином учешћу у научном раду, као и чињеници да је новац од Нобелове награде поклонио својој, тада, бившој жени. Чињеница је да се данас, када више нема сведока заједничког живота и рада брачног пара Ајнштајн, на основу доступних докумената може само дискутовати о њеном потенцијалном научном доприносу. Овај рад има за циљ да покуша да пронађе место Милеви Марић у историји науке, негде између истине и мита.