IPB

Слободан Недић

14. децембра 2018.

У оквиру семинара посвећеног историји науке и теорији сазнања, у уторак, 18.  децембра 2018. у 13 часова на Институту за физику у Београду, у читаоници библиотеке „Др Даган Поповић“, Слободан Недић (Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду) ће одржати предавање:

У свеобухватној потрази за аналошким језгром – филозофија и епистемологија Михаила Метровића Аласа

САЖЕТАК:

“Математичка Феноменологија”, Петровићев најобимнији и најамбициозније постављени „опус“, сагледава се као грана Природне Филозофије у контексту основних епистемолошких праваца Позитивизма и Рационализма, са једне, као и индуктивног и дедуктивног научног метода, са друге стране, са увидом у својеврстан дијалектичко-материјалистички аспект његових аналошких група и аналошког језгра, као једне врсте каталогизирања и унифицирања диспаратних појава – од механичких и физичких, преко хемијских и биолошких, до друштвених (социолошких, историјских И психичких) – као развојних ступњева на различитим скалама свеопштег спиралног тока еволуције.

У другом делу презентације, полазећи од Петровићевих Kартезијанских упоришта и обухватајући његове активности рибара, музичара и путописца, а имајући у виду да непотпуно и неадекватно заснована класична орбитална механика и по узору на њу развијане електродинамика, квантна механика, итд. нису омогућавале да у својој Математичкој Феноменологији и свом Феноменолошком Пресликавању досегне елементарну/универзалну форму/релацију Аналошког Језгра, нуди се заправо Етерска тороидална вртложна структура и одговарајућа феноменолошка релација у виду Kеплер-Ермаковљеве једначине, а све то доводи у везу са Аласовим решавањима Рикатијеве диференцијалне једначине, као и са његовим Математичким Спектрима и Интервалима релевантним за „кореспондирање“ физикалног континуума и Kанторовске скуповне структуралности.