IPB

Игор Пашти

30. марта 2018.
У оквиру семинара понедељком Центра за фотонику, у понедељак, 2. априла у 13:30 часова на Институту за физику у Београду, у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“ Игор Пашти са Факултета за физичку хемију одржаће предавање:
МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА НАНОСТРУКТУРА

Сажетак:

Развој савремених технологија захтева дубоко разумевање везе између
структуре и својстава нових материјала. Компјутационе методе показале су
се као моћно средство у решавању тог задатка, омогућавајући
испитивање система различитих нивоа комплексности и на различитим
просторним и временским скалама, са жељеним саставом и без ризика од
контаминације. Константно повећање рачунарске снаге омогућило је
примену најнапреднијих рачунских метода на скалама које су превазилазе
суб-нанометарску, што се обично сматра границом примељивости ab
initio метода. Примена компјутационих метода омогућава систематско
испитивање великог броја система, што није експериментално изводљиво
или исплативо, као и разумевање општих трендова, што је од великог
значаја и за теоретичаре и за експериментаторе. У првом делу
предавање биће представљени резултати испитивања релативно малих
система са фокусом на функционализацију графена за примене у конверзији
енергије. У другом делу предавања представићемо резултате DFT
прорачуна на великим системима који садрже стотине атома. На крају,
демонстрираћемо комбиновану примену DFT и Кинетичких Монте Карло
симулација у анализи развијених површина и система који садрже дестине
хиљада атома.