IPB

Марко Спасеновић

24. маја 2018.

У оквиру семинара Центра за физику чврстог стања и нове материјале, наш колега колега Марко Спасеновић одржаће предавање под насловом:

„Графенски микрофон“

Семинар ће бити одржан у читаоници Института за физику „Др Драган Поповић“, у петак 25. маја 2018. са почетком у 14:00 часова.

Сажетак:

Изврсна механичка својства (мала дебљина, висок Јунгов модул и висока максимална вредност латералног напрезања) чине графенске мембране идеалним кандидатима за мерење промена у притиску, које могу настати и услед акустичких таласа. Очекује се да графенске мембране напрегнуте близу тачке пуцања имају широк опсег рада у акустичком делу спектра, све до ултразвука, што омогућује нове примене у употреби преносивих електронских уређаја али и у научним и индустријским применама попут мониторинга фауне или праћења животног века механичких компоненти.

Приказаћемо неколико типова кондензаторских микрофона од графена, укључујући мултислојни графен (МГ) и графенски папир (ГП). Показаћемо да микрофони са мембранама од МГ имају већу осетљивост на звук од полу-професионалних микрофона са мембранама од никла, док прорачуни указују да би графенске мембране напрегнуте близу тачке пуцања дозвољавале снимање на фреквенцама изнад једног мегахерца [1]. Ради проучавања могућих механизама затезања, конструисали смо мембране од ГП-а и од других стандардних и нестандардних акустичких материјала као што су Милар, целулозни папир и алуминијумска фолија. Користећи оптичку дигиталну холографију опазили смо низ резонантних модова у свим мембранама, од којих је ГП најбогатији модовима. Нумеричким прорачунима проналазимо исте модове и разлучујемо иницијалну затегнутост мембрана, која указује да је графен од свих мембрана најмање затегнут. Приказујемо прве резултате померања модова ка вишим фреквенцама при затезању. Такође ћемо укратко приказати напредак у правцу графенских МЕМС микрофона.

[1] D. Todorović, A. Matković, M. Milićević, Dj. Jovanović, R. Gajić, I. Salom, and M. Spasenović, „Multilayer graphene condenser microphone“, 2D Materials 2, 045013 (2015).