IPB

Марија Врањеш Милосављевић

11. јуна 2018.
ФОТО: ЦЕРН

У петак 15. јуна на Институту за физику у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“ са почетком у 11 часова, Марија Врањеш Милосављевић ће одржати семинар под насловом:

„Потрага за суперсиметријом на експерименту АТЛАС – прошлост, садашњост и будућност“

САЖЕТАК:
Потрага за суперсиметричним (SUSY) сигналом омогућава директну проверу теоријских предвидјања проширења Стандардног модела елементарних честица, која до сада нису експериментално потврдјена.
Биће приказан преглед суперсиметричних модела, експерименталних техника и статистичких метода у потрагама за суперсиметричним честицама на АТЛАС експерименту од периода пре почетка рада Великог сударача хадрона (ЛХЦ), током прве фазе прикупљања података из протон-протон судара на енергији од 8 TeV, као и последњи резултати добијени у текућој, другој фази рада ЛХЦ-а на енергији од 13 TeV. Анализа и интерпретација података у оквиру SUSY модела, као и припрема посебног скупа резултата који се могу додатно изучавати од стране шире HEP зајенице, биће дискутовани на примеру потраге за SUSY честицама у догађајима са великим бројем хадронских џетова и великом недостајућом енергијом. Такође, биће изложен приступ интерпретирања свих публикованих резултата АТЛАС експеримента у потрагама за SUSY честицама у оквиру 19-параметарског pMSSM модела (phenomenological Minimal Supersymmetric extension of the Standard Model).