IPB

Марија Ћурчић и Душан Арсеновић

17. октобра 2019.

У оквиру семинара Лабораторије за квантну и атомску оптику у уторак, 22. октобра 2019. у 13 часова у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, Марија Ћурчић ће одржати предавање:

Примена квантних и нелинеарних феномена у пари калијума за контролу особина ласерског зрачења

У уводном делу Душан Арсеновић ће говорити о садржају истраживања по темама: квантни и нелинеарни процеси и феномени у парама алкалних метала, плазмонски материјали и увезана стања, нумерика и закони одржања, солитони, дисперзионе релације у Дираковој тачки.

САЖЕТАК:

Алкални метали, као активне средине, показали су се као погодни медијуми за генерисање квантних и нелинеарних ефеката. У лабораторији за Нелинеарну и квантну оптику се бавимо студијом кохерентних ефеката у пари калијума, и на који начин их можемо искористити за добијање нових, некласичних стања светлости. У фокусу нашег истраживања је ефекат четвороталасног мешања таласа у двострукој
ламбда конфигурацији, и његова примена за добијање амплитудски стиснуте светлости. С друге стране, проширујемо наше истраживање и на студију електромагнетски индуковане транспаренције, на степеничастој атомској шеми, са високо побуђеним Ридерговим стањима, у жељи да одговоримо на питање – могу ли се и на овај начин генерисати стиснута стања светлости?