IPB

Јадранка Васиљевић

20. новембра 2019.

У оквиру семинара Лабораторије за нелинеарну фотонику Центра за фотонику Института за физику, у понедељак, 25. новембра 2019. у 12:30 у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, Јадранка Васиљевић одржаће предавање:

Матијеови зраци у фоторефрактивним кристалима

На почетку предавања Драгана Јовић Савић ће изложити преглед научних активности и резултата Лабораторије за нелинеарну фотонику.

САЖЕТАК:

Међу разним недифрагујућим зрацима издвајају се Матијеови зраци као решења Хелмхолцове једначине у елиптично цилиндричним координатама. Поједине врсте Матијеових зрака у нелинеарном режиму могу произвести самоиндуковану дискретну дифракцију и то уз постепени прелаз из једнодимензионалног ка дводимензионалном систему.Елиптични Матјеови зраци у разним нелинеарним режимима могу формирати веома интересантне хиралне структуре које имају облик хеликоидних таласовода, односно хеликоидних фотонских решетки. Помоћу величине полазних зрака као и јачине нелинеарности контролише се број филаментана на које се иницијални зрак распада, односно број таласовода, затим брзина ротације, као и нагиб хеликоидалних структура.