IPB

др Зорица Лазаревић

06. децембра 2019.

Поводом предстојећег избора у звање научни саветник, у петак, 13. децембра 2019. године у  12 часова, у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, др Зорица Лазаревић одржаће предавање:

Софт механохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних материјала

САЖЕТАК:

Последњих година физику чврстог стања обележила је, између осталог,
револуција у области метода синтезе и примене наноматеријала. Различити
феритни наноматеријали су добијени софт механохемијском синтезом.
Анализом резултата истраживања добијених применом одабраних метода
карактеризације показан је утицај различитих фактора на електрична и
магнетна својства добијеног феритног материјала. Разматрањем наших
добијених резултата и увидом у доступну научну литературу из ове
области, може се оценити да се остварени резултати надовезују и
унапређују постојећа знања. Ово истраживање представља још један
корак ка практичној примени феритних материјала као добрих
магнето-електричних материјала.