IPB

др Мирослав Ивановић

09. октобра 2019.

Поводом сећања на оснивача и дугогодишњег руководица семинара из историје науке и епистемологије, др Петра Грујића, у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“ у уторак, 15. октобра 2019. у 13:30 др Мирослав Ивановић (Инситут за криминолошка и социолошка истраживања, Београд) одржаће предавање:

Историја, друштво и култура – о радовима Петра Грујића

Предавање је посвећено истраживачком раду др Петра Грујића у неколико области из домена друштвених наука.