IPB

др Љубица Давидовић

03. фебруара 2020.

Поводом избора у звање виши научни сарадник, др Љубица Давидовић у петак, 7. фебруара 2020, у 11 часова у сали 360, одржаће предавање:

Т-дуалност у слабо закривљеном простору

САЖЕТАК:

Биће описана уопштена процедура Т-дуализације коју смо развили за бозонску
струну која се креће у координатно зависним пољима. Уопштена процедура је
применљива на произвољну координату, што је омогућило Т-дуализацију дуж
аргумената позадинских поља. Биће представљени резултати парцијалне
Т-дуализације којом смо формирали Т-дуализациони дијаграм, који повезује
све теорије добијене Т-дуализациојом дуж произвољно избораних координата.
Показаћемо поправке настале разматрањем слабо закривљеног простора другог
реда. Размотрићемо симетрије бозонске струне као и Т-дуалност отворене
струне са Нојмановим и мешаним граничним условима